Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Lomakkeet ja GDPR

Kaikki lomakkeemme koskien GDPR

Tietosuojaseloste

(seloste päivitetty 1.2.2024)

1. Rekisterinpitäjä


Korttitiimi Oy

Y-tunnus: 2459468-3

Mikkolantie  2 A9, 33470 Ylöjärvi

www.korttitiimi.fi, info(a)korttitiimi.fi

Puh. 03 7559877


2. Yhteyshenkilöt


Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö:

Mikael Hongisto

Puh. 03 7559877

info(a)korttitiimi.fi


3. Rekisterin nimi


Korttitiimi Oy:n asiakas- ja käyttäjärekisteri


4. Rekisterin käyttötarkoitus


Rekisteriä käytetään asiakkuuden ja muun yhteyden hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kommunikointiin, palveluiden ja

tuotteiden tuottamiseen ja kehittämiseen sekä yhteydenpitoon ja tiedottamiseen.

Rekisteriä käytetään henkilötietolakia noudattaen.

Voit milloin tahansa tarkistaa / muuttaa / poistaa tietosi asiakasrekisteristämme tai kieltää markkinointiviestinnän.

Tätä rekisteriä sovelletaan Korttitiimi Oy:n eri palveluiden ja verkkosivujen käytössä ja rekistereissä yllämainituissa tarkoituksissa.


5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät


Korttitiimi Oy kerää käyttäjästä / asiakkaasta tietoja, kun käyttäjä ostaa / tilaa Korttitiimi Oy:n palveluita tai tuotteita.

Tietoja kerätään myös yhteydenottoon käyttäjän lähettäessä yhteydenoton verkkosivuilla olevien lomakkeiden kautta.

Syöttämällä tai lähettämällä henkilötietoja Korttitiimi Oy:n verkkosivustoilla tai sähköpostitse, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keräämisen,

käytön tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ja siinä ilmoitettuuntarkoitukseen.

Yhteydenotto-lomakkeilla ja sähköpostitse lähetetyt tiedot ovat SSL-suojattuja.Rekisterissä voidaan käsitellä yhtä tai useampaa seuraavista tiedoista:

1.- Etunimi ja sukunimi

2.- Yritys

3.- Puhelinnumero

4.- Sähköpostiosoite

5.- Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot (esim. tilaustiedotja osapuolten välinen yhteydenpito)

6.- Asiakaskyselyiden ja palautekyselyiden vastaukset

7.- Laskutustiedot


Tilauksen yhteydessä käyttäjällä on myös mahdollisuus syöttää muiden henkilöiden henkilötietoja esim. Muovikortin tai muun kortin tilauksen yhteydessä. Tällaisia henkilötietoja voivat olla mm:

1.- Etunimi ja sukunimi

2.- Yritys

3.- Osoitetiedot

4.- Puhelinnumero

5.- Sähköpostiosoite

6.- Valokuva

7.- Asema ja osasto yrityksessä

8.- Veronumero

9.- Muu yksilöivä henkilötieto


Käyttäjä on itse vastuussa muiden henkilöiden henkilötietojen keräämisestä ja syöttämisestä. Vanha data poistetaan kohtuullisen ajan kuluessa tilauksen toimittamisesta.


6. Evästeet ja automaattiset tietojenkeruutyökalut


Evästeiden käyttö on yleistä verkkopalveluissa. Evästeet ovat pieniä merkkijonon sisältäviä tekstitiedostoja, joiden avulla selain voidaan tunnistaa yksilöivästi käyttäjän vieraillessa verkkosivustolla tai palvelussa. Useimmat selaimet on määritetty hyväksymään evästeitä. Voit koska tahansa muuttaa käyttämäsi selaimen asetuksia niin, että selain ei ota vastaan kolmannen osapuolen evästeitä tai ilmoittaa niiden lähettämisestä. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toimivuuteen.

Palvelumme hyödyntävät evästeitä, jotta pystyisimme tarjoamaan mahdollisimman hyvän ja asiakasystävällisen palvelukokemuksen verkkosivuillamme ja palveluissamme. Kehittääksemme verkkosivujamme ja palveluitamme, keräämme evästeiden avulla tietoa siitä,

miten käyttäjä käyttää verkkosivujamme / palveluitamme.

Käyttäjän vieraillessa verkkosivuillamme tai palveluissamme, selain lähettää automaattisesti teknisiä tietoja (kuten IP-osoite, selaintyyppi ja -versio,

edellinen sivusto).


Tilastot

Keräämme tilastotietoa verkkosivuillamme ja palveluissamme vierailleista käyttäjistä. Tällaista tietoa ovat mm.

Kävijämäärät, suosituimmat sivut, sisääntulo- ja poistumissivut, klikatut linkit ja sivustolla vietetty aika.


Palvelun käytön analysointiin voi olla käytössä Google Analytics – analysointipalvelu tai muu Googlen palvelu.

Analytics – evästeen avulla saamme tietoja käyttäjän toiminnasta sivustossa. Näitä tietoja ei yhdistetä henkilötietoihin.

Palvelujemme mainostamiseen saatetaan käyttää Google AdWordsia, jonka avulla näemme miltä sivuilta yhteydenotot ovat peräisin.

Näitä tietoja ei yhdistetä henkilötietoihin.


7. Säännönmukaiset tietolähteet


Korttitiimi Oy:n asiakasrekisterin säännönmukaisia tietolähteitä ovat mm:

-asiakkaan ilmoittamat tiedot

-puhelut asiakaspalveluyhteydenottojen yhteydessä

-sähköpostitse esille tulleet tiedot

Tilauksien yhteydessä tietolähteinä toimivat tilauksen tekijä. Katso lisää kohdasta 5. ”Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät”.


8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset


Tietoja saatetaan tietyissä tapauksissa luovuttaa myös kolmansille osapuolille tuotteidemme tai palveluidemme sekä niihin liittyvien tilauksien hoidossa ja tuottamisessa. Myös nämä yritykset voivat sijaita Euroopan Unionin alueella tai sen ulkopuolella.

Jos tietoa luovutetaan Euroopan Unionin ulkopuolella toimiville kolmansille osapuolille, pyrimme huolehtimaan riittävästä tietoturvasta ja rekisterin asianmukaisesta käsittelystä erillisen sopimuksen avulla.


Korttitiimi Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille ilman asiakkaan erillistä suostumusta.

Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös viranomaisten tai muiden vastaavien tahojen lainsäädäntöön perustuvien edellytysten mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille yrityskaupan yhteydessä. Tällöin osapuolet tekevät salassapitosopimuksen henkilötietojen osalta.

Korttitiimi Oy ei milloinkaan siirrä tietoja ulkopuolisille tahoille muuhun kuin yllämainittuihin tarkoituksiin. Korttitiimi Oy huolehtii tarpeettomien tietojen poistosta kohtuullisen ajan kuluessa tiedon muututtua tarpeettomaksi. Tietojen säilyttäminen vaihtelee käyttötarkoituksesta riippuen.


9. Rekisterin suojaus


Korttitiimi Oy on sitoutunut estämään tietojen luvattoman käyttämisen, luovuttamisen ja muun asiattoman käsittelemisen.

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Korttitiimi Oy:n työntekijöillä ja mahdollisilla alihankkijoilla on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

Kaikkia Korttitiimi Oy:n mahdollisia työntekijöitä ja alihankkijoita sitoo salassapitovelvollisuus.


10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus


Henkilötietolainsäädännön mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai selvittää, onko hän rekisterissä. Henkilön on esitettävä tarkastusoikeutta koskeva pyyntö Korttitiimi Oy:lle kirjallisena ilmoittamalla sekä nimensä että sähköpostiosoitteensa. Rekisteröidyn on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietojen mahdolliset korjaukset tai poistamme tarpeettomat tiedot.

Asianomaisen tulee tehdä tarkastuspyyntö joko kirjeitse, sähköpostitse tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.

Osoitetiedot löytyvät kotisivuiltamme www.korttitiimi.fi

Jos koet, että oikeuksiasi on loukattu henkilötietojen käsittelyn suhteen, on sinulla oikeus tehdä valitus tietosuojavalvontaviranomaiselle.


11. Korttitiimi Oy tietojen käsittelijänä


Korttitiimi Oy tarjoaa asiakkailleen erilaisia tuotteita ja palveluita. Tietyissä tapauksissa (kuten henkilökorttien tai jäsenkorttien valmistaminen tms.) käsittelemme asiakkaan lukuun henkilötietoja. Jos käsittelemme asiakkaan rekisteriä, on asiakas tällöin rekisterinpitäjä ja Korttitiimi Oy henkilötietojen käsittelijä. Tällöin asiakas hyväksyy tekemällä tilauksen sen liitteenä olevan tietojenkäsittelysopimuksen (DPA). Asiakas vastaa tällöin rekisterinpitäjälle lainsäädännössä määrätyistä tietosuojavelvoitteista. Korttitiimi Oy vastaa tällöin henkilötietojen käsittelijän velvoitteista.


12. Muut tietosuojaan liittyvät asiat


Korttitiimi Oy:n verkkosivustot ja palvelut saattavat sisältää linkkejä muille sivustoille tai sisältää sisältöä muilta sivustoilta.

Korttitiimi Oy ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien sivustoista.